ارتباط انسان با فرشتگان

یادم باشد و یادت نرود که من و تو برای یکبار کنار هم ایستادن ، هزاران بار افتادیم

این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا می خواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 0:54 AM ] [ آنجل ]

[ ]

تنها
نیستم
مدتی ست
با تو
در خودم
زندگی می کنم...
 
نـــگاهم پـشت دریچـــه دلت منتـظــر است
اذن دخولش ندهی
تـا ابد
انــعکاس خاطراتت را به تمــاشا مینشیند.
 
تمام ماجراي من براي تو سه واژه شد من و... شب و... هواي تو...

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 0:42 AM ] [ آنجل ]

[ ]

آدم‌ها
یک زمانی
در یک جایی
ناخواسته خودشان را جا می‌گذارند و می‌روند...
 
دلتنگم! براي كسي كه مدتهاست بي آنكه باشد، هر لحظه به يادش زندگي كرده ام

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 0:40 AM ] [ آنجل ]

[ ]

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

ستایش کردم ، گفتند خرافات است

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 0:21 AM ] [ آنجل ]

[ ]

دیوانه ی سرگشتگی های آدمم.

 لبریز از فراموشی های نفرت انگیز

که تنها کسی که نمیستایدم

در زمین نیز رهایم نمیکند

دیوانه سرگشتگی های آدمم

که مانده است در تنهایی یک اشتباه

 و

آنگاه میرسند

که اقلیما آخرین بوسه را به هاقیل میدهد

آن زمان قهقهه هایشان مزارع گندم را پر میکند

 دیوانه سرگشتگی های آدمم

که عاشق تنها عذاب ناگزیرش بود

و حوا که اگر بود هستی بود و اگر نبود هیچ

که جبر بر عشق را میدانست

 لبریز از فراموشی های نفرت انگیز

دیوانه سرگشتگی های آدمم

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 ] [ 1:8 PM ] [ آنجل ]

[ ]

این روزها

دستهایم بوی دیگری دارد

آرام

با شکوه

وقتی میبویمش

بوی عشق میگیرد

و

تو خسته تر از این راه باز میگردی

وقتی که

به اندازه یک جاده بغضت را شکستم

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 ] [ 1:4 PM ] [ آنجل ]

[ ]

طبق سالنامه زرتشتى، روز پنجم از ماه اسفند که روز اسفند نام دارد و بنابر تقويم امروزى، ۲۹ بهمن ماه، روز سپاسدارى از جايگاه زنان و مادران است كه مظهر مهر و پاكى و فروتنى هستند.

اين جشن مربوط به امشاسپند۱ سپندارمذ۲ است كه حامى زنان درستكار و پارسا است. از اين رو ماه اسفند و به خصوص اين روز (سپندارمذ) جشن زنان بوده و در اين روز مردان به زنان هديه مى دادند.

اين روز متعلق به سپندارمذ يا سپنته آرمئيتى است و چون نام روز و نام ماه با هم موافق مى شوند، جشن مى گيرند.

اين فرشته در عالم مينوى نماد عشق، محبت، تواضع، بردبارى، جانبازى و فداكارى است و در جهان مادى پاسبان و حامى زنان نيك و پارسا است و تمام خوشى هاى روى زمين در دست اوست.

اين فرشته گذشته از پاسبانى زنان پارسا نگهبان و حامى زمين هم است.

اين جشن را به دليل نزديكى كشت و كار و فصل بهار به نام «برزگران» نيز مى گويند.

در آيين زرتشت، به دليل برخى ويژگى هاى مشترك زمين با زن همچون آفرينندگى و زايندگى، اين روز به نام «زن و زمين» نام گرفته است.

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 ] [ 12:56 PM ] [ آنجل ]

[ ]